Monday, December 6, 2010

Jawatan:Jururawat
Gred:U29
Kumpulan:Sokongan
Kem/Jab:Kementerian Kesihatan
Jadual Gaji:
P1T1 RM1160.69 - P1T27 RM3057.39
P2T1 RM1231.78 - P2T27 RM3279.74
P3T1 RM1305.89 - P3T27 RM3476.28

Syarat Lantikan:
i)Diploma Kejururawatan daripada Kolej Kejururawatan Kementerian Kesihatan Malaysia yang diiktiraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya.
[Gaji permulaan minima ialah pada Gred U29: P1T6 RM1493.44]
ii)lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan:

Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat dan Jururawat Masyarakat adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan Jururawat Gred U29, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan:

i)mempunyai kelayakan di atas; dan
ii)berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.
Deskripsi Tugas:
1)Tugas-tugas Jururawat Kesihatan
1.1)Perawatan Kesihatan Keluarga
i)Perkhidmatan kesihatan ibu dan kanak-kanak.
ii)Perkhidmatan lawatan ke rumah.
iii)Perkhidmatan kesihatan di sekolah.
iv)Perkhidmatan perancang keluarga.
v)Pendidikan kesihatan.
1.2)Latihan
Membantu dalam mengajar pelbagai kategori pelatih separa perubatan semasa latihan mereka.
1.3)Menyelia
i)Menyelia pekerja-pekerja 'Auxilliary' dan kakitangan kesihatan lain dalam kawasan operasi.
ii)Menyelia bidan kampung dan bidan swasta berdaftar.
1.4)Pentadbiran
i)Mentadbir klinik.
ii)Merancang dan menjalankan lawatan ke rumah.
iii)Menyimpan rekod-rekod dan reten perkhidmatan kesihatan keluarga di dalam kawasan operasi.
iv)Membantu dalam penilaian kakitangan bawahan.
2)Tugas-tugas Jururawat Di Hospital
2.1)Penjagaan Pesakit
i)Mengurus dan melayan makan minum pesakit.
ii)Mengurus dan menjaga kebersihan pesakit.
iii)Penjagaan dan merawat ibu selepas bersalin.
iv)Penjagaan dan merawat bayi selepas kelahiran.
2.2)Membantu Doktor dalam menjalankan tugas-tugas perawatan.
2.3)Menyelia Penolong Jururawat, Bidan dan kakitangan bawahan.
2.4)Membantu Ketua Jururawat dalam pentadbiran wad dan penilaian pelatih-pelatih.
2.5)Rawatan-rawatan lain mengikut arahan.

Jururawat Masyarakat

Jawatan : Jururawat Masyarakat
Gred : U19
Kumpulan : Sokongan
Kem./Jab. : Kementerian Kesihatan
Jadual Gaji :

P1T1 RM827.94 - P1T24 RM2177.15
P2T1 RM880.88 - P2T24 RM2298.18
P3T1 RM935.33 - P3T24 RM2423.63

Syarat Lantikan:

i)Sijil Pelajaran Malaysia atau kelayakan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh Kerajaan; dan
ii)tamat dengan jayanya kursus latihan yang ditetapkan dan mendapat Sijil Jururawat Masyarakat yang diiktiraf oleh Kerajaan serta telah berdaftar dengan Lembaga Jururawat Malaysia dan Lembaga Bidan Malaysia.
[Gaji permulaan ialah pada Gred U19: P1T7 RM1136.52]; dan
iii)Lulus Bahasa Malaysia/Bahasa Melayu (termasuk lulus Ujian Lisan) pada peringkat Sijil Pelajaran Malaysia atau kelulusan yang diiktiraf setaraf dengannya oleh kerajaan.
Syarat Kenaikan Pangkat Secara Lantikan
Pegawai sedang berkhidmat dalam perkhidmatan Penolong Jururawat dan Atendan Kesihatan adalah layak dipertimbang oleh Pihak Berkuasa Melantik berkenaan untuk Kenaikan Pangkat Secara Lantikan ke jawatan Jururawat Masyarakat Gred U19, tertakluk kepada kekosongan jawatan, apabila telah disahkan dalam perkhidmatan dan;
i) mempunyai kelayakan di atas; dan
ii)berumur kurang dari 54 tahun pada tarikh lantikan.

Deskripsi Tugas:

1)Tugas Jururawat Masyarakat di Rumah Bidan Kerajaan
Klinik Desa/Pusat Kesihatan
1.1)Mengetuai Rumah Bidan Kerajaan/Klinik Desa (bagi Jururawat yang ditempatkan di Rumah Bidan Kerajaan atau Klinik Desa).
1.2)Memberi perkhidmatan kesihatan ibu mengandung.
1.3)Memberi perkhidmatan kesihatan bayi/kanak-kanak.
1.4)Memberi perkhidmatan rawatan ke rumah.
1.5)Memberi perkhidmatan perancangan keluarga.
1.6)Memberi pendidikan kesihatan.
1.7)Menyambut kelahiran bayi.
2)Tugas Jururawat Masyarakat di Wad Bersalin/Hospital
2.1)Membantu menyambut kelahiran bayi.
2.2)Membantu tugas 'nursing-care'
i)Mengemas katil pesakit.
ii)Menjaga pesakit.
iii)Merawat pesakit.
iv)Membuat pemeriksaan dan menimbang pesakit.
2.3)Memberi perkhidmatan kesihatan ibu mengandung.
2.4)Memberi perkhidmatan kesihatan bayi.
3)Latihan
3.1)Membantu memberi orientasi kepada Jururawat Masyarakat yang baru lulus.
3.2)Menyertai program latihan Jururawat Masyarakat.
4)Menyelia
4.1)Menyelia Bidan Kerajaan dan Jururawat Masyarakat yang baru lulus.
5)Pentadbiran
5.1)Bertanggungjawab terhadap organisasi dan pentadbiran klinik.
5.2)Membuat pesanan ubat-ubat, peralatan bekalan dan menyelenggara inventori.
5.3)Bertanggungjawab terhadap kebersihan dan penyelenggaraan klinik.


Friday, December 3, 2010

Majlis Konvensyen Kokirukulum ILKKM

Hari ini juma'at 3hb.Nov 2010 saya bertolak ke Melaka menghadiri Konvensyen Kokurikulum ILKKM yang berkaitan dengan pekerjaan saya. Pagi saya bertugas sehingga pukul 10.00 pagi seterusnya menaiki kenderaan Jabatan bertolak ke Melaka. Nampaknya cuti hujung minggu bersama anak dan suami dikorbankan lagi...nak buat macam mana? dah namanya tugas, berkhidmat untuk negara katakan. Saya bercadang pergi berkelah pada hujung minggu akan datang ke Rompin Pahang bersama-sama student saya yang baru selesai peperiksaan akhir mereka. Insya Allah jika diizinkan saya membawa keluarga saya sekali. Keluarga kecil termasuk saya 3 orang jer ...ok lah tu mudah diuruskan. Harap-harap saya tak keluar ke mana-mana yang melibatkan diri dengan tugas. Anak saya yang cuti semester sepanjang enam minggu ini pun belum saya bawanya berjalan atau bershopping lagi. Istemewanya mereka ini tak merungut dan sentiasa faham dengan tugas-tugas saya yang sentiasa sibuk sepanjang tahun.

Malam ini saya di Melaka Negeri yang Penuh Sejarah.